TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Finnish Ore Oy
Y-tunnus: 1016339-9
Osoite: Saaristenkatu 22, 13100 Hämeenlinna
Sähköposti: info@ore.fi

Rekisterin nimi: Finnish Ore Oy


Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterimme käyttötarkoitus on asiakassuhteen ylläpitäminen sekä palvelun tuottaminen sekä toimittaminen asiakkaille. Rekisteriin kuuluvia henkilötietoja käytetään myös asiakassuhteen hoitoon sekä markkinointiin.

Rekisterin sisältö

Rekisterissä säilytetään asiakkaiden yhteystietoja sekä nimi- ja osoitetietoja jotka ovat välttämättömiä tilausten käsittelyssä ja toimittamisessa sekä asiakaspalvelussa ja markkinoinnissa.

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö maksutapa ja toimitustapatiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä toimii pääasiassa asiakkaat itse. Rekisterin tiedot syntyvät asiakkaan suostumuksella asiakassuhteen alkaessa ja sen aikana.

Asiakassuhde syntyy, kun asiakas lähettää yhteydenottopyynnön, tarjouspyynnön, tilaa tuotteita tai antaa tietonsa henkilökohtaisessa tapaamisessa.

Asiakastietojen luovutus voi tapahtua esim. henkilökohtaisessa tapaamisessa, puhelimitse, sähköpostilla, internetin välityksellä, tekstiviestillä tai kirjeitse. Tiedot voidaan antaa asiakkaan toimesta myös muussa yhteydessä, kuten vastauksessa markkinointikampanjaan, kyselyyn tai muuhun vastaavaan.

Asiakkaan tai asiakkaan edustajan nimi- ja osoitetietoja sekä puhelinnumeroita voidaan päivittää puhelinyhtiöiden rekistereistä sekä asiakkaan omilta verkkosivuilta. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös kaupparekisteristä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Tietoja ei luovuteta pääsääntöisesti kolmansille osapuolille. Poikkeuksena tilaustiedot, mitkä ovat toimituksen kannalta välttämättömiä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomais- tai vastaaville tahoille väärinkäytös- tai rikosasioissa.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Finnish Ore Oy:n tilaus- ja laskutus järjestelmiin, joihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan. Järjestelmien ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu. Manuaalisesti käsiteltävä tieto säilytetään lukitussa tilassa.

Tarkistusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilökohtaiset tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua EU:n tietosuoja-asetuksessa turvattuihin oikeuksiinsa lähettämällä tarkistuspyyntö kirjallisena rekisterinpitäjälle.

Evästeet

Sivuilla käytetään evästeitä. Evästeiden avulla pystytään parantamaan sivujen sisältöä ja tarjoamaan asiakkaille yksilöityjä sisältöjä. Kävijäanalytiikkaan käytetään Google Analytics -järjestelmää.

Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle vain siinä tapauksessa, että asiakkaan tilaus sekä tilauksen toimitus sitä vaatii.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin asiakkuus tai  sopimuskumppanuus on voimassa sekä sopimukseen perustuvan reklamaatiovastuuajan.

Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään, kunnes suostumus peruutetaan. Peruutuksen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty 10.05.2018.